Search
 
Tigergutt

8. oktober 2013

Tigergutt

Dette er en avdeling med barn fra 4 – 5 år med plass til 18 barn.

På denne avdelingen er alle skolestarterne våre sammen med  4 åringene. Her medvirker barna i større grad på dagene og aktivitetene. De arbeider med at alle barna skal bli sett og hørt, og tilrettelegge for hver enkelt barn utfra modenhet og behov. Det blir arbeidet kontinuerlig med at barna skal bli selvstendige, slik at de lettere kan klare seg når skolen er i gang.

Denne avdelingen har ett eget "klatrerom" med ribbevegg, armgangsbue og klatrevegg som er til stor glede og inspirerer til mye fysisk aktivitet. De er mye ute, arbeider med å etablere et fast tursted ved gapahuken i  Linnestadskogen, men er også på turer andre steder i nærmiljø. På denne avdelingen jobbes systematisk med smART gjennom sosiale historier, karakteregenskapene og samspillet mellom menneskene.  Ellers er det aktiviteter som er forskende og kunnskapsgivende, blant annet lek med tall, former, bokstaver og ord.

Skolestarterne har egne opplevelser og aktiviteter i «Dragegruppa». Her har de aktiviteter rettet mot satsingsområdet vårt, de lærer om slagene på Re og har skoleforberedende aktiviteter. Opplevelser som tur til Midgard historiske senter på høsten og overnatting i barnehagen på våren er fast hvert år for denne gruppen.

På Tigergutt arbeider:

Pedagogisk leder i 100%: Anne Mette Hegg

Pedagogisk leder i 100%: Vebjørn Askedal Moen

Fagarbeider i 60%: Ingvild Haugo Moland

Assistent i 100%: Hanne Johansen

 

Kontaktinformasjon direkte til avdeling Tigergutt:

Telefon: 919 08 104

E-post: tigergutt@linnestadbarnehage.no

 

OM OSS
Linnestad barnehage SA startet opp i august 2002. Vi er en privat andelsbarnehage eid av foreldrene. Barnehagen er beliggende i Re kommune i Vestfold. Barnehagen har 48 plasser hvor minst 12 av disse er småbarnsplasser.

I Linnestad barnehage skal alle barn og voksne føle trygghet, dette får vi ved å gi god omsorg, kjærlighet og respekt. Når tryggheten ligger til grunn skal samspillet mellom menneskene blomstre. Gjennom tillitt og anerkjennelse blir det gode relasjoner, og vennskap knyttes. Når vi trives og har det bra er vi klar til å ta imot ny kunnskap på veien. Dette får vi igjennom de aktiviteter, erfaringer og opplevelser vi har i hverdagen.

LINNESTAD BARNEHAGE SA

Kløvveien 2

3175 RAMNES

33 39 52 50

46 94 24 14 (mobil)

post@linnestadbarnehage.no

Veibeskrivelse:

Linnestad barnehage SA er beliggende sentralt på Linnestad feltet i Re kommune, ca 5 km syd for Revetal og ca 10 km nord for Tønsberg. Trykk her for å vise kart.

Åpningstider:

Barnehagen har åpent mandag til fredag fra 06.45-17.00. 

I tillegg til 5 planleggingsdager i året som vi stenger, har vi stengt i uke 29, jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl. 12.00

2013 - Databutikken Tønsberg AS