de.wellreplicas.to https://it.wellreplicas.to https://es.wellreplicas.to/ replique montre replica rolex replika rolex https://de.upscalerolex.to/ rolex replica rolex imitacion replique rolex
Search
 
Tigergutt

8. oktober 2013

Tigergutt

Dette er en avdeling med barn fra 4 – 5 år med plass til 18 barn.

På denne avdelingen har vi barn i alderen 4-6 år. Her har vi fokus på å skape gode relasjoner mellom barna, og vi arbeider kontinuerlig med de psykisk helsefremmede lekemiljøene på avdelingen. Vi tar utgangspunkt i barnas interesser, og skaper nye spennende lekemiljøer, der barna utfordres i nye relasjoner, samarbeid og inkludering. Vi arbeider med at alle barna skal bli sett og hørt, og tilrettelegge for hvert enkelt barn utfra modenhet og behov. Det blir arbeidet kontinuerlig med at barna skal bli selvstendige, slik at de lettere kan klare seg når skolen er i gang.

Det jobbes systematisk med SMART gjennom sosiale historier, karakteregenskapene og samspillet mellom menneskene.  Ellers er det aktiviteter som er forskende og kunnskaps-givende, blant annet lek med tall, former, bokstaver og ord. Vi deler gruppa mye, og har mindre lekegrupper både inne og ute, turdager i mindre grupper og egne grupper for 4-åringene og for skolestarterne.

Skolestarterne har egne opplevelser og aktiviteter i «Dragegruppa». Her har de aktiviteter rettet mot satsingsområdet vårt, «Sammen i lek, undring og fantasi», de lærer om slagene på Re og har skoleforberedende aktiviteter. Ansvaret for feiringen av barnehagens bursdag om høsten og overnatting i barnehagen på våren er fast hvert år for denne gruppen.


 

På Tigergutt arbeider:

Pedagogisk leder/Spesialpedaog i 100%: Therese  B. Tjernshaugen

Pedagogisk leder i 100%: Kamila Rawicki

Fagarbeider i 80%: Ida Engen

Fagarbeider i 20%: Linda Mørken

Lærling i 100%: Ingeborg Gamst

 

Kontaktinformasjon direkte til avdeling Tigergutt:

Telefon: 919 08 104

E-post: tigergutt@linnestadbarnehage.no

 

OM OSS
Linnestad barnehage SA startet opp i august 2002. Vi er en privat andelsbarnehage eid av foreldrene. Barnehagen er beliggende i Tønsberg kommune i Vestfold. Barnehagen har 48 plasser hvor minst 12 av disse er småbarnsplasser.

I Linnestad barnehage skal alle barn og voksne føle trygghet, dette får vi ved å gi god omsorg, kjærlighet og respekt. Når tryggheten ligger til grunn skal samspillet mellom menneskene blomstre. Gjennom tillit og anerkjennelse blir det gode relasjoner, og vennskap knyttes. Når vi trives og har det bra er vi klar til å ta imot ny kunnskap på veien. Dette får vi igjennom de aktiviteter, erfaringer og opplevelser vi har i hverdagen.

LINNESTAD BARNEHAGE SA

Kløvveien 2
3175 RAMNES

33 39 52 50

post@linnestadbarnehage.no

Veibeskrivelse:

Linnestad barnehage SA er beliggende sentralt på Linnestad feltet i Tønsberg kommune, ca 5 km syd for Revetal og ca 10 km nord for Tønsberg. Trykk her for å vise kart.

Åpningstider:

Barnehagen har åpent mandag til fredag fra 07.00-16.45. 

I tillegg til 5 planleggingsdager i året som vi stenger, har vi stengt i uke 29 og 30, jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl. 12.00

2013 - Databutikken Tønsberg AS
123movies